Παιδί και εργοθεραπεία

0
230

Εισαγωγή

Αρκετοί γονείς, καθώς μπαίνουν στη διαδικασία να ψάξουν για να αντιμετωπίσουν διάφορες δυσκολίες που προκύπτουν στα παιδιά τους, συχνά ακούγοντας τον όρο «Εργοθεραπεία», η πρώτη τους αντίδραση είναι να ρωτήσουν «τί είναι η Εργοθεραπεία;». Ερώτημα το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό, καθώς πρόκειται για μια επιστήμη που σχετικά πρόσφατα εδραιώθηκε στην Ελλάδα και προέρχεται από τον παλιό ορισμό «Εργασιοθεραπεία» ή «Απασχολησιοθεραπεία».

Ορισμός

Με τον όρο Εργοθεραπεία λοιπόν, εννοούμε την επιστήμη, η οποία μέσα από κατάλληλα επιλεγμένες και θεραπευτικά στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες αποσκοπεί στη βελτίωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την ευρεία έννοια του όρου. Τα ειδικά εργοθεραπευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν: διδασκαλία και εκπαίδευση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, ανάπτυξη αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού, προεπαγγελματικών και ψυχαγωγικών δεξιοτήτων (ΑΟΤΑ,2011).

Το κύριο εργαλείο, καθώς και ο στόχος της Εργοθεραπείας στα προγράμματα παρέμβασης είναι το «έργο», δηλαδή ότι κάνουν οι άνθρωποι που είναι σημαντικό για τη ζωή τους, συμπεριλαμβάνοντας:

α) τις δεξιότητες αυτοφροντίδας,

β) τις παραγωγικές δραστηριότητες (παιχνίδι, σχολείο, εργασία, οικιακές δουλειές) και

γ) την ψυχαγωγία των ανθρώπων.

Στον τομέα της παιδιατρικής, η Εργοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει το παιδί σε διάφορους τομείς όπως:

 • Εκπαίδευση στους τομείς των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, όπως είναι το ντύσιμο – γδύσιμο, η τουαλέτα, το φαγητό, ο ύπνος, το μπάνιο, η στοματική υγιεινή
 • Εκπαίδευση γραφοκινητικών δεξιοτήτων και εκπαίδευση στη σύλληψη μολυβιού.
 • Αντιμετώπιση των αισθητηριακών διαταραχών
 • Αντιμετώπιση των δυσκολιών στη λεπτή καθώς και στην αδρή κινητικότητα
 • Οργάνωση και ωρίμανση παιχνιδιού
 • Οργάνωση στους τομείς της αντίληψης, της συγκέντρωσης και της προσοχής
 • Οργάνωση συμπεριφοράς και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

Γενικότερα, τα παιδιά που χρειάζονται Εργοθεραπεία, προέρχονται συνήθως από μία ή/και περισσότερες από τις πιο κάτω ομάδες:

 • ΔΑΔ (Διαταραχές αυτιστικού φάσματος)
 • Δυσπραξία ή Διαταραχή κινητικού συντονισμού
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Αναπτυξιακές διαταραχές και ψυχοκινητική καθυστέρηση
 • Διάφορες χρωμοσωμικές ανωμαλίες ή σύνδρομα
 • Διαταραχή της αισθητηριακής ολοκλήρωσης
 • Διαταραχές συμπεριφοράς
 • ΔΕΠ/Υ
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Νοητική καθυστέρηση

Εργοθεραπευτική διαδικασία

Η Εργοθεραπεία όπως και όλες οι επιστήμες που ασχολούνται με τον άνθρωπο, ξεκινά με την αξιολόγηση του περιστατικού κατά την πρώτη επαφή μαζί του. Αυτή περιλαμβάνει το ιστορικό του παιδιού και πληροφορίες από τους γονείς του ή και από το ίδιο το παιδί σχετικά με το οικογενειακό, σχολικό και ευρύτερο περιβάλλον του. Στη συνέχεια η διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει κλινικές παρατηρήσεις, δομημένα και αδόμητα τεστ καθώς και στοχευμένα ερωτηματολόγια.

Ακολουθεί η διαδικασία της εκτίμησης της λειτουργικής ικανότητας του παιδιού όπου εάν και εφόσον κριθεί πως χρειάζεται η ένταξη του παιδιού σε πρόγραμμα Εργοθεραπείας, τότε θεσπίζονται οι στόχοι, βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι, πάντα σε συνεργασία και επικοινωνία με την οικογένεια του παιδιού, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εν λόγω διαδικασίας.

Ακολουθεί η παρέμβαση. Στην παιδιατρική Εργοθεραπεία, το κύριο εργαλείο που χρησιμοποιούν οι θεραπευτές είναι οι σκόπιμες δραστηριότητες που προέρχονται κυρίως μέσα από το παιχνίδι. Στόχος είναι η ενεργητική συμμετοχή του παιδιού σ’αυτό, η εμπλοκή του στην διαδικασία της παρέμβασης και συμπεριλαμβάνει το κίνητρο του για παιχνίδι με απώτερο σκοπό στην αντιμετώπιση των δυσκολιών ή διαταραχών που αντιμετωπίζει το παιδί (κινητικά, γνωστικά, αισθητηριακά, συμπεριφορικά, αντιληπτικά). Θυμίζουμε πως το παιχνίδι αποτελεί την παραγωγική – κύρια δραστηριότητα των παιδιών ηλικίας 0-6 ετών και η ανάπτυξη του στην κατάλληλη χρονολογική ηλικία αποτελεί ορόσημο για την μετέπειτα ανάπτυξη του παιδιού.

Το επόμενο στάδιο είναι η επαναξιολόγηση των παιδιών, σε διάστημα 3 ,6, ή 12 μηνών, κατά την οποία γίνεται απολογισμός των στόχων που είχαν τεθεί με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό νέων, ή την ολοκλήρωση του προγράμματος εφόσον έχουν καλυφθεί οι ανάγκες του παιδιού.

Η παρέμβαση της εργοθεραπείας μπορεί να γίνει σε διάφορα περιβάλλοντα όταν τεθεί ο στόχος για γενίκευση των αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων της αίθουσας Εργοθεραπείας, το σχολείο, το σπίτι, κοινωνικές περιοχές (σουπερμαρκετ, πάρκο), ανάλογα πάντα με τους στόχους που έχουν τεθεί από κοινού μαζί με τους γονείς και το παιδί.

Ειρήναρχος Φούττης

Εργοθεραπευτής SIT, PRT, CBD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here