Επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ στην Εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας

0
169

Το Εθνικόν & Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)πραγματοποιεί Εξ Αποστάσεως & Δια ζώσης Επιμορφωτικό Πρόγραμμα διάρκειας 300 ωρών (Νοέμβριος 2018-Ιαναουάριος 2019)

«Εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη  σύγχρονων παρεμβάσεων με την αξιοποίηση αφηγηματικών και αναστοχαστικών τεχνικών»

Ακαδημαϊκή  Υπεύθυνη

Καθηγήτρια Μαρία Ζωή Φουντοπούλου Επιστημονική Υπεύθυνη
Επ. Καθηγήτρια Κατερίνα Αργυροπούλου

 

⦁ Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας, εργαζόμενους στον τομέα της εκπαίδευσης εφήβων και ενηλίκων ή/και με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή/και στο χώρο της ψυχικής υγείας, που ενδιαφέρονται να ειδικευθούν σε νέες προσεγγίσεις, να τις αξιοποιήσουν στο χώρο εργασίας τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

⦁ Προϋποθέσεις & απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων:

⦁ Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφών αντικειμένων.

⦁ Να είναι κάτοχοι επιμόρφωσης στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα  άνω των 100 ωρών.

⦁ Για την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο και βασικές γνώσεις χειρισμού υπολογιστή.

⦁Διδακτικές Ενότητες

Α) «Εκπαίδευση, κοινωνία και αγορά εργασίας: η θέση και ο ρόλος του συμβούλου απέναντι στις σύνθετες κοινωνικές προκλήσεις»

Β) «Ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας μαθητών και νέων ενηλίκων στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον»

Γ) «Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός σταδιοδρομίας. Πολυπολιτισμική συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός»

Δ) «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη θεωρία και την πράξη του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας»

Ε) «Αξιοποίηση αφηγηματικών και αναστοχαστικών τεχνικών στην πρακτική του επαγγελματικού προσανατολισμού και τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας»

⦁ Η αφηγηματική προσέγγιση του «Σχεδιασμού Ζωής» στον σχεδιασμό και τη διερεύνηση της σταδιοδρομίας.

⦁ Αναστοχασμός και αναστοχαστικές τεχνικές στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας.

Στ) «Σχεδιασμός και υλοποίηση μικρο-συμβουλευτικής (διάρκειας 10’) με την αξιοποίηση αφηγηματικών και αναστοχαστικών τεχνικών»

Ζ) «Αξιολόγηση & ανατροφοδότηση μικροσεναρίου συμβουλευτικής μέσω αυτοπαρατήρησης & ετεροπαρατήρησης»

Η) «Αυτοαποτελεσματικότητα συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας»

Θ) «Αξιολόγηση στην εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας».

Ημερομηνία Έναρξης, Διάρκεια, Δομή:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινά την Δευτέρα, 12η Νοεμβρίου 2018 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 15η Φεβρουαρίου 2019. Μεσολαβεί ένα κενό διάστημα τριών εβδομάδων από 20.12.2018 έως 10.01.2019.

Οι διδακτικές ενότητες θα πραγματοποιηθούν με τη μορφή:

⦁ δια ζώσης εκπαίδευσης (65 ώρες),

⦁ σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του ΕΚΠΑ (235 ώρες).

Όλες οι δια ζώσης συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν Παρασκευή από ώρα 17.00 έως 21.00 (4 ώρες) και Σάββατο από ώρα 9.30 έως 15.30 (6 ώρες) σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν με την έναρξη του προγράμματος.

Οι διδακτικές ενότητες περιλαμβάνουν:

⦁ Ερωτήσεις σύνθεσης αποκτηθείσας γνώσης και εμπειρίας.

⦁ Σύνθεση σύντομων εργασιών με στοχευμένες μελέτες περίπτωσης.

⦁ Τεχνικές αφηγηματικής προσέγγισης στη διερεύνηση της σταδιοδρομίας.

⦁ Αξιοποίηση της αφηγηματικής προσέγγισης του Σχεδιασμού Ζωής & Σταδιοδρομίας και η χρήση του εργαλείου: «Η Επαγγελματική μου ιστορία».

⦁ Ασκήσεις & δραστηριότητες αναστοχασμού σχετικά με τη διαχείριση της σταδιοδρομίας.

⦁ Προετοιμασία και υλοποίηση μικροσεναρίου συμβουλευτικής.

⦁ Αξιολόγηση & ανατροφοδότηση μικροσεναρίου συμβουλευτικής μέσω αυτοπαρατήρησης & ετεροπαρατήρησης.

⦁ Game-based ανατροφοδότηση με τη χρήση smartphone

⦁ Διαδραστικές παρουσιάσεις με τη χρήση smartphone

⦁ on line επικοινωνία εκπαιδευτή (συμβούλου) – εκπαιδευομένου (συμβούλου).

⦁ Πιστοποιητικό:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α.

⦁ Δίδακτρα:

Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στα 250 ευρώ, τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε δύο ισόποσες δόσεις, με την 1η δόση να καταβάλλεται έως και την 5η Νοεμβρίου 2018 και τη 2η περί τα μέσα Ιανουαρίου του 2019.

Η εγγραφή των συμμετεχόντων οριστικοποιείται με την εμπρόθεσμη κατάθεση της 1ης δόσης διδάκτρων.  Οδηγίες καταβολής (τραπεζικός λογαριασμός κ.λπ.) παρέχονται στους συμμετέχοντες μετά την υποβολή από αυτούς της αίτησης εγγραφής τους.

Σε περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης του προγράμματος εξ υπαιτιότητας του επιμορφούμενου, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

 

⦁ Αίτηση συμμετοχής:

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται την 4η Νοεμβρίου 2018. Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων που μπορούν να δεχθούν οι δια ζώσης συναντήσεις, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις εγγραφές. Τυχόντες υπεράριθμοι αιτούντες που δεν θα υπαχθούν στον τρέχοντα εκπαιδευτικό κύκλο θα έχουν προτεραιότητα στον επόμενο κύκλο του προγράμματος που θα υλοποιηθεί το έτος 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα αίτησης συμμετοχής του προγράμματος, στη διεύθυνση:

https://goo.gl/forms/liMfuu6OHdnI5j5z2

⦁ Επικοινωνία:

Για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος:

Επίκουρη Καθηγήτρια Κατερίνα Αργυροπούλου

στο  email: kargirop@ppp.uoa.gr

Πηγή: http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/epimorfotiko-programma-toy-ekpa-stin-ekpaideysi-symvoylon-epaggelmatikoy#ixzz5TjxIDHFK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here