Αναμορφώνεται το σχολικό ωράριο; Η Επταμελής επιτροπή που διερευνά το θέμα

0
147
Close up of alarm clock, woman in background.
Το υπουργείο Παιδείας αναθέτει επταμελή επιτροπή τη διερεύνηση δυνατότητας αναμόρφωσης του σχολικού ωραρίου.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η πρόθεση του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου να διερευνηθεί η δυνατότητα αλλαγής του σχολικού ωραρίου.

Δείτε παρακάτω το κείμενο που δημοσιεύει το alfavita.gr και αναφέρεται στο ζήτημα της δυνατότητας αλλαγής του σχολικού ωραρίου καθώς και ποιοι αποτελούν την επταμελής επιτροπή που θα καταπιαστεί με το θέμα.

Παραθέτουμε το κείμενο όπως δημοσιεύθηκε.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167).

2. Το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Το με αριθμ. πρωτ. 399/Υ1/18.10.2018 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ..

5. Την ανάγκη αναμόρφωσης του σχολικού ωραρίου.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/488/190943/Β1/8.11.2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Συστήνουμε και συγκροτούμε Επιτροπή για τη διερεύνηση δυνατότητας αναμόρφωσης του σχολικού ωραρίου αποτελούμενη από τους:

1. Αθανασία – Χρυσούλα Παπαθανασίου του Μενελάου, Κλινική Ψυχολόγο, ως Πρόεδρο, και

2. Ιωάννα Μπίμπου Νάκου του Νικολάου, Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ,

3. Μαρία Χιόνη του Παναγή, Εκπαιδευτικό ΠΕ02 – Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας,

4. Αγάπιο Τερζίδη του Κωνσταντίνου, Παιδίατρο – Αντιπρόεδρο ΚΕΕΛΠΝΟ,

5. Παύλο Χαραμή του Δημητρίου, Αντιπρόεδρο ΙΕΠ,

6. Μαρία Καφετζιδάκη του Αντωνίου, Εκπαιδευτικό ΠΕ60,

7. Ευγενία Κουράντου του Γεωργίου, Εκπαιδευτικό ΠΕ05, ως μέλη.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Κατερίνα Ιορδάνου του Αντωνίου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70,

Η Επιτροπή έχει ως έργο να μελετήσει τη δυνατότητα αναμόρφωσης του σχολικού ωραρίου και μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο πρόεδρος της επιτροπής είναι υπεύθυνος τόσο για την ενημέρωση των μελών σχετικά με τις συνεδριάσεις όσο και για την παράδοση του πρακτικού της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ

Πηγή: https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/ypoyrgeio-paideias/274124_anamorfonetai-sholiko-orario-i-eptamelis-epitropi-poy-diereyna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here