Στο Εθνικό Τυπογραφείο οι δύο νέες προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. 1ΓΤ και 1ΓΔ του 2020

0
156

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση οι Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020, που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε. και κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Δ.Ε., αντίστοιχα.

Τα τυπικά προσόντα κατάταξης των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων ανά προκήρυξη έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

https://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/Competitions/1%ce%93%ce%a4_2020/%ce%a3%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac%20%ce%88%ce%bd%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1/%ce%a0%ce%a1%ce%9f%ce%9a%ce%97%ce%a1%ce%a5%ce%9e%ce%97%201%ce%93%ce%a4%202020%20%ce%a0%ce%99%ce%9d%ce%91%ce%9a%ce%91%ce%a3%20%ce%a0%ce%a1%ce%9f%ce%a3%ce%9f%ce%9d%ce%a4%ce%a9%ce%9d.docx?lve

https://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/Competitions/2%ce%93%ce%94_2020/%ce%a3%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac%20%ce%88%ce%bd%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1/%ce%a0%ce%a1%ce%9f%ce%9a%ce%97%ce%a1%ce%a5%ce%9e%ce%97%202%ce%93%ce%94%202020%20%ce%a0%ce%99%ce%9d%ce%91%ce%9a%ce%91%ce%a3%20%ce%a0%ce%a1%ce%9f%ce%a3%ce%9f%ce%9d%ce%a4%ce%a9%ce%9d.docx?lve

Πηγή άρθρου: https://porto-rafti.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf/?fbclid=IwAR0GMkLzoAMFKZ8xmsP5fZXfJ9Tp5-8OLkNVUb9s13iJk9TCiHC7t1Zm67s

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here