Reggio Thessaloniki: Μικροί εξερευνητές γεννιούνται

Η προσχολική αγωγή στα σχολεία του Reggio Emilia αναγνωρίστηκε το 1991 ως ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο. Η προσέγγιση αυτή προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους παιδαγωγικής, φιλοσοφίας και μεθοδολογίας, oι οποίοι στοχεύουν σε ένα “παιδοκεντρικό” σύστημα εκπαίδευσης. Συνιδιοκτήτριες του φιλελεύθερου σχολείου Reggio της Θεσσαλονίκης αποτελούν οι αδερφές Νενέρογλου Πεταλωτή Κατερίνα, Παιδαγωγός Προσχολικής Αγωγής και η Νενέρογλου Πεταλωτή Νάνσυ, Ψυχολόγος  που πραγματοποίησαν το όνειρο τους το 2015 με την λειτουργία του πρωτοποριακού για τα ελληνικά  εκπαιδευτικά δεδομένα Reggio εκπληρώνοντας έτσι, ταυτόχρονα κάθε όνειρο των μικρών εξερευνητών…

Πότε αποφασίσατε την ίδρυση του σχολείου και γιατί;

Η δημιουργία ενός σχολείου για παιδιά προσχολικής ηλικίας ήταν ένα όνειρο για εμάς. Οι σπουδές μας σε δυο διαφορετικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται τόσο άμεσα μας επέτρεψαν να συνεργαστούμε και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Για εμάς το πιο σημαντικό ήταν να βρούμε τον κατάλληλο χώρο και την μια υπέροχη ομάδα παιδαγωγών με κοινό όραμα. Μέσα από την επαφή μας αρκετά σχολεία της Ευρώπης με διαφορετικές προσεγγίσεις, μεθόδους και διαφορετικές κουλτούρες διαπαιδαγώγησης οι προσωπικές μας πεποιθήσεις και ηθικές αξίες ταυτίστηκαν με τη φιλοσοφίας του Reggio Emilia. Όμοια με το θεωρητικό πλαίσιο που διαμόρφωσε ο Loris Malaguzzi νιώσαμε την ελευθερία να μπορέσουμε κάτω από μια κοινή ομπρέλα να συνδυάσουμε στοιχεία από διαφορετικές μεθόδους και προσεγγίσεις που ταίριαζαν τόσο στις προσωπικότητες μας όσο και στην δίκη μας κοινωνία και κουλτούρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε τη δίκη μας μεθοδολογία στο Reggio Θεσσαλονίκη όπου πάντα προσαρμόζουμε νέα δεδομένα και εξελισσόμαστε με τα δεδομένα και τις ανάγκες της εποχής. Μέσα από τις παιδαγωγικές μας αξίες παράγουμε πολιτισμό και δεν αναπαράγουμε!

«Κάθε παιδί σε ένα σχολείο Reggio Emilia φαίνεται  με πολλές δυνατότητες, δημιουργικό και έξυπνο ενώ ο σκοπός τους εκπαιδευτικού είναι να υποστηρίξει τα χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού και να κινητοποιεί κάθε παιδί με τους κατάλληλους τρόπους». Πώς προάγεται αυτό μέσα από το σχολείο σας; Σε ποιες αρχές βασίζεται τόσο το σχολείο όσο και το πρόγραμμα που περιλαμβάνει;

Η φιλοσοφία του σχολείου μας προσεγγίζει το εκπαιδευτικό σύστημα του Reggio Emilia το οποίο αντιπροσωπεύει μια καινοτόμα παιδαγωγική προσέγγιση προσχολικής ηλικίας. Ιδρυτής αυτής της φιλοσοφίας είναι ο Loris Malaguzzi ο οποίος κατόρθωσε να οργανώσει ένα “δημοκρατικό” σχολείο, υποστηρίζοντας την ελευθερία και αυτονομία του παιδιού και θέτοντας τον δάσκαλο σε ρόλο συνεργάτη. Πρόκειται για ένα μοντέλο εκπαίδευσης στο οποίο οι νοητικές, οι συναισθηματικές, οι κοινωνικές και οι ηθικές δυνατότητες του παιδιού καλλιεργούνται μέσα από δημιουργικούς τρόπους έκφρασης… Όμοια με το θεωρητικό πλαίσιο της προσέγγισης της ιταλικής πόλης του Reggio Emilia αναγνωρίζουμε το παιδί ως φορέα δικαιωμάτων και θεμελιωτή των εμπειριών και της ταυτότητάς του. Ως πολίτη όχι του αύριο, αλλά του σήμερα, από την ίδια τη στιγμή της γέννησής του. Ως μια οντότητα με συναρπαστικές δυνάμεις και δυνατότητες σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς του.  Τα παιδιά ενθαρρύνονται να ερευνήσουν το περιβάλλον τους και να εκφραστούν μέσα από “συμβολικές γλώσσες” των τεχνών όπως το σχέδιο, η γλυπτική, ο λόγος, η κίνηση, η μουσική, τα παιχνίδια με σκιές κ.α

Πιστεύουμε στο “ικανό παιδί”, που από την βρεφική κιόλας ηλικία εξετάζει σκόπιμα και συνειδητά τον κόσμο και την πραγματικότητα γύρω του για να τα ερμηνεύσει και να τα κατανοήσει. Φτιάχνει υποθέσεις, τις δοκιμάζει δομώντας προσωρινές θεωρίες, που δε διστάζει καθόλου να τροποποιήσει ή να καταργήσει. Με αυτόν τον τρόπο πρωταγωνιστεί στην ίδια του την μάθηση.

Ως παιδαγωγοί επιλέγουμε να τους παρέχουμε εμπειρίες τέτοιες, που θα τα μετουσιώνουν σε ενθουσιώδεις πρωταγωνιστές στην μάθηση τους, αναζητώντας τη γνώση με δημιουργικούς τρόπους στα πλαίσια ομάδων και με τη χρήση υλικών και εργαλείων που θα τους επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουν τις “εκατό γλώσσες” των παιδιών για την παραγωγή και όχι απλά αναπαραγωγή πολιτισμού, αξιών και στάσεων.

Η κεντρική φιγούρα πίσω από την θεωρητική και φιλοσοφική θεμελίωση της προσέγγισης του Reggio Emilia είναι αδιαμφισβήτητα ο παιδαγωγός και ψυχολόγος L. Malaguzzi. Θα μπορούσαμε όμως να μιλήσουμε και για τα θεωρητικά δάνεια στην προσέγγιση του Reggio Emilia ώστε να  κατανοηθούν  οι τρόποι, με τους οποίους αυτά ενσωματώνονται και εκφράζονται μέσα από συγκεκριμένες επιλογές και πρακτικές στα κέντρα βρεφικής και νηπιακής αγωγής. π.χ. Οι βασικές ιδέες της Νέας Αγωγής περιλαμβάνουν την έμφαση στην μοναδικότητα του ατόμου και που αναπόφευκτα θυμίζουν τις κεντρικές ιδέες της μεθόδου της M. Montessori, η οποία επίσης κάνει λόγο για εξατομικευμένη μάθηση με σεβασμό στην ατομικότητα του παιδιού και τις απεριόριστες δυνάμεις του, για ελεύθερη έκφραση, μέριμνα για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος πλούσιου σε ερεθίσματα, ώστε ιδίως μέσα από την καλλιέργεια των αισθήσεων να επιτευχθεί η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Σημαντική επιρροή στην θεωρητική πλατφόρμα που δομεί την προσέγγιση του Reggio Emilia, αποτελούν και οι ιδέες του Freinet.

Ο Γάλλος παιδαγωγός προτείνει μια παιδαγωγική της εργασίας, η οποία θα στηρίζεται στην ομαδοσυνεργατικότητα και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, με άλλα λόγια προτείνει μια μάθηση βασισμένη στο πείραμα και την επαγωγική σκέψη . Είναι προφανές πως και ο Freinet, όπως και οι σύγχρονοί του, προτείνει το «ζωντανό και δραστήριο σχολείο», ένα σχολείο σε διαρκή και δημιουργική κίνηση, ένα σχολείο εργαστήριο, όμοιο με αυτό που ευαγγελίζεται και το Reggio Emilia. Ανάμεσά τους και ο H. Gardner,    γνωστός    για την θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης, η επίδραση της οποίας στην προσέγγιση του Reggio Emilia, είναι δίχως υπερβολή τεράστια. Η θεωρία για την νοημοσύνη, μιλά για τη συνύπαρξη πολλαπλών ειδών αυτής στον κάθε άνθρωπο. Συγκεκριμένα αναφέρει την γλωσσική, την μουσική, την λογικο-μαθηματική, την χωροαντιληπτική, την σωματικο-κιναισθητική, τη διαπροσωπική και την ενδοπροσωπική, ενώ στην πορεία σε αυτές προστίθεται και η φυσιογνωστική – νατουραλιστική .

Απηχώντας αυτή τη φιλοσοφία, σήμερα στο «Reggio Θεσσαλονίκη» ενστερνιζόμαστε τα βασικά χαρακτηριστικά της καινοτόμας παιδαγωγικής του Reggio Emilia σε συνδυασμό με επιρροές των Δασικών Σχολείων (Σκανδιναβικές χώρες) και της θεωρίας και μεθοδολογίας της Maria Montessori χρησιμοποιώντας το Μοντεσσοριανό παιδαγωγικό υλικό με δική μας πρωτοβουλία. Μετουσιώνουμε τη φιλοσοφία μιας εκλεκτικιστικής παιδαγωγικής εφαρμοσμένης στη σημερινή Ελληνική κοινωνία και πιο συγκεκριμένα, στην ξεχωριστή ιδιοσυγκρασία της κουλτούρας μας, ενσαρκώνοντας τα ιδιόμορφα ήθη και έθιμα μας.

Πως είναι μια τυπική μέρα στο σχολείο σας;

Το σχολείο αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας αλλά και της πραγματικής ζωής. «Η αισθητική ομορφιά θεωρείται στα προσχολικά κέντρα του Reggio Emilia ως ένα σημαντικό μέρος του σεβασμού προς το παιδί και του μαθησιακού περιβάλλοντος». Η διαμόρφωση του χώρου δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του, πως πρακτικά ενυπάρχουν και λειτουργούν περισσότερο εντός μιας μικρογραφίας μιας πόλης παρά ενός απομονωμένου χώρου. Για αυτό το λόγο στους χώρους του σχολείου μας δεν έχουμε πόρτες δεν υπάρχουν τάξεις αλλά τα παιδιά μαθαίνουν μέσα σε ένα διαμορφωμένο πλαίσιο πώς να μετακινούνται ελεύθερα μέσα στο κτίριο εφόσον το κρίνουν απαραίτητο. Οι κεντρικοί χώροι απασχόλησης (piazza), τα atelie,  η βιβλιοθήκη, η κουζίνα, τα υλικά, ο φυσικός φωτισμός και οι ξεκάθαρα διαμορφωμένοι χώροι εσωτερικά δημιουργούν ευκαιρίες για ενεργητική συμμετοχή και μάθηση των παιδιών. Τα παιδία διαφορετικής ηλικίας ( 2,5 – 6 ετών)  συνυπάρχουν και συμμετέχουν ενεργά και αυτόνομα σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα. Ο χρόνος μιας ημέρας διαμορφώνεται σε ελεύθερο και σε οργανωμένο όπου ετερόκλιτες προσωπικότητες και ηλικίες παιδιών εργάζονται σε μικρές ομάδες 12 παιδιών με μια παιδαγωγό. Η εκπαιδευτική δράση μιας ημέρας δεν μορφοποιείται μέσω της εφαρμογής προκαθορισμένων αναλυτικών προγραμμάτων αλλά καθορίζεται από τα ενδιαφέροντα των παιδιών.  Για το λόγο αυτόν επιλέγουμε την ενεργό συμμετοχή των παιδιών σε μακρόπνοα project όπου σχετίζονται με ζητήματα της πραγματικής ζωής, με τα ενδιαφέρονται και τις εμπειρίες τους, στα πλαίσια των οποίων παίρνουν αποφάσεις, επιχειρηματολογούν, διαπραγματεύονται και αναδεικνύονται οι ιδέες τους. Η έρευνα στα που πραγματοποιείται από τα παιδιά αποτελεί μια από τις βασικές διαστάσεις της ζωής ως προς τη δόμηση γνώσης. Ένα βασικό εργαλείο παρατήρησης για αυτόνομη μάθηση αποτελεί η φωτοτράπεζα  μέσω του οποίου ενισχύεται η ανάπτυξη των εκατό γλωσσών. Η χρήση αυτού του εργαλείου από τα παιδιά υποστηρίζει πολλαπλές διαδικασίες παρατήρησης, εξερεύνησης, ανακάλυψης, πειραματισμού, σύνθεσης και δημιουργίας. Πιο συγκεκριμένα αποτελεί ένα φωτεινό πρίσμα, μέσω του οποίου τα παιδιά ανακαλύπτουν στοιχεία που διαφορετικά θα ήταν δύσκολα ορατά. Ο φυσικός της χώρος μπορεί να θεωρηθεί το ατελιέ όπου υποστηρίζει τα project.

Σαφώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο έγκειται και η ρουτίνα των παιδιών  με χαρακτηριστικό παράδειγμα να αποτελεί το στρώσιμο των τραπεζιών, το σερβίρισμα και οι ασκήσεις καθημερινού πρακτικού βίου που αποτελούν ευθεία αναφορά στις επιρροές από τη Μ. Μοντεσσόρι. Το Μοντεσσοριανό υλικό αποτελεί το βασικό εργαλείο μέσα από το οποίο κάθε παιδί με τον προσωπικό ρυθμό ανάπτυξης του εξελίσσει τους γνωστικούς τομείς. Βέβαια τα παιδιά μας δεν περιορίζονται μόνο εσωτερικά αλλά βγαίνουμε κάθε μέρα έξω, σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Άλλωστε για εμάς δεν υπάρχει ακατάλληλος καιρός αλλά ακατάλληλο ντύσιμο. Οι εξωτερικές δραστηριότητες – οργανωμένες και ελεύθερες παρέχουν μοναδικές εμπειρίες και ευκαιρίες, οι οποίες δεν μπορούν να αναπαραχθούν στο εσωτερικό του σχολείου, ενώ παράλληλα συμπληρώνουν και προεκτείνουν τα project που δουλεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς διευκολύνοντας τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματική ζωή. Χρησιμοποιούμε το περιβάλλον ως έμπνευση. Αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας αποτελούν οι δραστηριότητες στον εξωτερικό χώρο που ενέχουν κάποιο ρίσκο ή προκλήσεις (Outdoor risky play) καθώς και ευκαιρίες ανάληψης πρωτοβουλιών . Τέτοιου είδους δραστηριότητες (αναρρίχηση, ισορροπία κ.ά) δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να εξερευνούν τα όριά τους, να θέτουν στόχους, να διαχειρίζονται καταστάσεις και να ξεπερνούν τυχόν εμπόδια, ενισχύοντας έτσι την αυτοπεποίθησή τους.

Tο όνειρο του κάθε εκπαιδευτικού είναι να εργαστεί σε ένα σχολείο Reggio σαν το δικό σας, τι είδους εκπαίδευση είναι απαραίτητη για κάποιον εκπαιδευτικό σας; ‘Eχω ενημερωθεί πως όλοι σχεδόν έχετε μοντεσσοριανή  εκπαίδευση!

Η πρόκληση βρίσκεται στο να κατορθώσουν οι σημερινοί παιδαγωγοί να αποτινάξουν τις παιδαγωγικές τους σταθερές και να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους. Η προσέγγιση του Reggio Emilia συνοψίζεται στην έμπρακτη εμπιστοσύνη στο παιδί και στις δυνατότητές του καθώς και στον/στην παιδαγωγό ως ερευνητή/-τρια και συμμέτοχο της μάθησης.  Δεν χρειάζονται εξειδικευμένες σπουδές για να εργαστεί κανείς σε ένα σχολείο με την προσέγγιση Reggio Emilia αλλά απαιτεί ένα σύνολο ικανοτήτων ενός ανοιχτού εκπαιδευτικού που να μπορεί να οραματιστεί και να έχει θέληση πάνω από όλα. Στο δικό μας σχολείο επιλέξαμε τις παιδαγωγούς μας κυρίως από την προσωπικότητα τους, από τη στάση ζωής τους και φυσικά το παιδαγωγικό τους υπόβραθρο ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν σε μια ομάδα με ένα κοινό όραμα. Αναζητήσαμε παιδαγωγούς χωρίς καμία προϋπηρεσία καθώς τους εκπαιδεύουμε εμείς από την αρχή μέσα από τη δική μας φιλοσοφία και μεθοδολογία που ακολουθούμε. Φυσικά η γνώση δεν σταματάει ποτέ, καθώς διαρκώς ανανεώνουμε τις γνώσεις μας με κάθε τρόπο.

Ποια είναι η σχέση σας με το Reggio Emilia της Ιταλίας, συνεργάζεστε καθημερινά, σε ποια πλαίσια;

Το Reggio Emilia αποτελεί μια πόλη της Ιταλίας παγκοσμίου φήμης για τα εκπαιδευτικά συστήματα τους. Η καινοτόμα παιδαγωγική τους εφαρμόζεται σε όλα τα σχολεία της πόλης. Άρα αναφερόμαστε στα σχολεία που ανήκουν σε ολόκληρο το δήμο του Reggio Emilia. Η παιδαγωγική αυτή αποτελεί μια μονάδικότητα καθώς είναι αποτέλεσμα της κουλτούρας και της κοινωνίας τους που κανείς δεν μπορεί να αντιγράψει. Οποιαδήποτε προσπάθεια αντιγραφής δεν θα σχετίζεται σαφώς με την ουσία αυτής της παιδαγωγικής. Σήμερα υπάρχουν χιλιάδες σχολεία ανά τον κόσμο που προσεγγίζουν αυτή την φιλοσοφία προσαρμόζοντας οι παιδαγωγοί τις βασικές αρχές τόσο στις προσωπικότητές τους όσο και στην κοινωνία που ζούνε. Για τον λόγο  αυτό  στα ονόματα των σχολείων αναγράφεται συνήθως «προσέγγιση Reggio Emilia». Η συνεργασία μας με το Reggio Children είναι σε ανοιχτό διάλογο τα τελευταία χρόνια. Πολύ σύντομα θα γίνει γνωστό στο κοινό και το πλαίσιο της συνεργασίας μας.

Ποια ήταν η πιο “δύσκολη” περίπτωση παιδιού που έχετε κληθεί να βοηθήσετε. Πόσο επηρεάστηκε από το δικό σας  φιλελεύθερο τρόπο μάθησης και διδασκαλίας μέσα από το σχολείο σας;

Στα παιδιά προσφέρονται πολλαπλές επιλογές μάθησης που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της καθημερινής ρουτίνας. Συγκεκριμένες στοχευμένες δεξιότητες κατακτώνται μέσα από τις εμπειρίες της καθημερινότητας καλύπτοντας τις ξεχωριστές ανάγκες και ενισχύοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού. Το κάθε παιδί έχει το δικό το ρυθμό ανάπτυξης και μάθησης. Δεν θα χαρακτηρίζαμε λοιπόν κανένα παιδί σήμερα ως δύσκολη περίπτωση αλλά ως μια ξεχωριστή οντότητα. Πιστεύοντας στο ικανό παιδί γεμάτο δυνατότητες, ο όρος «παιδιά με ειδικές ανάγκες» αντικαταστάται από τον όρο «παιδιά με ειδικά δικαιώματα».

Η παιδαγωγική προσέγγιση, οι ηθικές αξίες και οι πολιτικές αρχές αποτελούν μια αδιαίρετη και ενιαία μονάδα, η οποία υποστηρίζει και ενισχύει το μοντέλο του ισχυρού και «πλούσιου» παιδιού, που τόσο εύστοχα ο Malaguzzi παρουσιάζει. Έτσι, το κάθε παιδί αποκτά τις δικές του ιδέες και θεωρίες για την προσέγγιση του κόσμου από πολύ νεαρή κιόλας ηλικία . Με αυτές διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ίδια του την μάθηση. Οι δυνατότητες ωστόσο του «ικανού παιδιού» παραμένουν αόρατες αν αυτό δεν αντιμετωπίζεται ως τέτοιο από τους ενήλικες του περιβάλλοντός του. Για να αναδειχθούν πρέπει πρώτα να αναγνωριστούν και με τον απαιτούμενο σεβασμό να δοθεί προσοχή στα όσα το παιδί σκέπτεται, λέει και πράττει.

Αν δινόταν η ευκαιρία να συνεργαστείτε με ένα σχολείο που θα είχε διαφορετικό  εκπαιδευτικό πρόγραμμα από εσάς, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί;

Ο διάλογος για εμάς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στο εκπαιδευτικό μας έργο. Η συνεργασία για εμάς είναι άμεσα συνυφασμένη με τον διάλογο. Το σχολείο μας είναι πάντα ανοιχτό σε παιδαγωγούς από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό σύστημα/πλαίσιο.  Οι επισκέψεις των παιδαγωγών  από διάφορα σχολεία στο δικό μας (από Ελλάδα και το εξωτερικό) και αντίστοιχα οι δικές μας επισκέψεις σε σχολεία με διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις σκοπό έχει την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές κουλτούρες και εμπειρίες. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα όλων  είναι η συνεισφορά σε μια γενική βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών ώστε να οδηγηθούν σε ένα υψηλότερο στάδιο ανάπτυξης.

«Εκπαίδευση, ελευθερία, αυτονομία, παιδί, περιβάλλον,  τέχνες» με ποια σειρά θα τα τοποθετούσατε και γιατί αναφέρατε το πρώτο ως ύψιστης σημασίας;

Παιδί, ελευθερία, αυτονομία, περιβάλλον, τέχνες και εκπαίδευση. Θέτουμε το παιδί στο επίκεντρο της παιδαγωγικής μας, ως πρωταγωνιστή της μάθησης του παρέχοντας του τέτοιες εμπειρίες που θα τον μετουσιώσουν ως πολίτη όχι μόνο του αύριο αλλά και του σήμερα.

Σαν εκπαιδευτικός με άγχη σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία, ποια συμβουλή θα δίνατε τόσο σε μένα όσο και στους σύγχρονους εκπαιδευτικούς και  κυριότερα νηπιαγωγούς; Πως θα θέλατε να δείτε την εξέλιξη του σχολείου σας, τι σας έχει προσφέρει σε προσωπικό επίπεδο;

Θα πρότεινα να επαναπροσδιορίσουν όλοι οι παιδαγωγοί τους στόχους τους και τη στάση τους απέναντι στα παιδιά. Αυτό που μας μπλοκάρει τις περισσότερες φορές είναι η θεωρία. Ένα παράδειγμα που θα έδινα είναι σαν ένα παιδί που πρώτα του μαθαίνεις τη γραμματική και έπειτα του ζητάς να μιλήσει μια ξένη γλώσσα ενώ την μητρική του την κατέκτησε εμπειρικά. Το ίδιο συμβαίνει και με τις παιδαγωγούς που μαθαίνουν τόση θεωρία και δεν ξέρουν πως να λειτουργήσουν σε ένα παιδοκεντρικό σύστημα που τόσο βιβλία αναφέρουν. Η δική μου εμπειρία λοιπόν λέει «ακούστε τα παιδιά και εκείνα θα σας καθοδηγήσουν». Ο ρόλος μας χρειάζεται να είναι παραδειγματικός, υποστηρικτικός και ενθαρρυντικός.

Μέσα από την διαρκή εξέλιξη της δουλειάς μας γεμίζουμε με όμορφα συναισθήματα, γνωρίζουμε περισσότερο τον εαυτό μας και ανακαλύπτουμε τον κόσμο γύρω μας μέσα από τα παιδιά.  Επιδιώκουμε στο μέλλον να ανοιχτούν νέες θετικές προοπτικές για την εκπαίδευση των παιδιών σε όλες τις βαθμίδες. Αυτή είναι μόνο η αρχή…

Κατά πόσο θεωρείτε ότι έχετε επιτύχει τους αρχικούς στόχους ίδρυσης του σχολείου;

Οι αρχικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί με επιτυχία όμως διαρκώς θέτουμε νέους στόχους μικρότερους και μεγαλύτερους οι οποίοι μας βοηθούν να εξελισσόμαστε.

Τι σημαίνει για εσάς “Πηγή Παιδείας”;

Η «Πηγή Παιδείας» αποτελεί ένα σημαντικό ιστότοπο ενημέρωσης που απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό από παιδαγωγούς, γονείς και μαθητές. Η ανάγκη για αλλαγή στο ελληνικό εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι αδιαμφισβήτητα μεγάλη και μέσα από την «Πηγή παιδείας» γίνεται μια πολύ όμορφη προσπάθεια για να προαχθούν θέματα παιδείας και εκπαίδευσης.

Θα θέλαμε να  σας ευχαριστήσουμε για αυτή την συνέντευξη που μας παραχωρήσατε στο «Πηγή Παιδείας» για το χρόνο σας και την προθυμία σας. Σας ευχόμαστε κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία, να συνεχίζετε να βάζετε το δικό σας “ φιλελεύθερο λιθαράκι” στο εκπαιδευτικό περιβόλι.  Εύχομαι ολόψυχα μέσα από την διαρκή εξέλιξη της δουλειάς σας να συνεχίσετε να γεμίζετε με όμορφα συναισθήματα και να  ανακαλύπτετε τον κόσμο μέσα από τα παιδιά.

Previous articleΠρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων, εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών για το σχολικό έτος 2020-2021
Next articleΠανελλήνιες 2020: Οδηγίες για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού
Μαριάννα Μανωλοπούλου
Ονομάζεται Μαρία-Ιωάννα Μανωλοπούλου, είναι 22 ετών και γεννήθηκε στην Λάρισα. Σπούδασε στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι νηπιαγωγός. Συμμετείχε εθελοντικά σε προγράμματα όπως στο hotspot των Διαβατών και συμμετέχει εθελοντικά και εμψυχωτικά στο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και επιμορφώνεται συνεχώς στο τομέα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Ανήκει στην συντακτική ομάδα του Πηγή Παιδείας ενώ αποτελεί και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου του Πηγή Παιδείας. Στα ενδιαφέροντα της συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων τα ταξίδια, το θέατρο, οι ξένες γλώσσες, η προώθηση της εναλλακτικής εκπαίδευσης. Συναναστρέφεται καθημερινά με παιδιά κυρίως προσχολικής αγωγής και εκτιμά την συνεχή ποιοτική επιμόρφωση πάνω στο αντικείμενο της. Ένας από αυτούς είναι και ο λόγος που ξεκίνησε να γράφει. Γράφει στο «Πηγή Παιδείας» και ασχολείται κυρίως με το κομμάτι των συνεντεύξεων γιατί όνειρο της από μικρή ήταν να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία. Μόνο που αυτή τη φορά βρήκε τρόπο να «παντρέψει» τις δυο μεγάλες αγάπες της τη δημοσιογραφία και την παιδαγωγική. Για αυτήν Πηγή σημαίνει «Η γνώση είναι η πιο δημοκρατική πηγή δύναμης.» και Παιδεία «Παιδεία είναι αυτό που επιβιώνει όταν όλα όσα έχουν μαθευτεί ξεχνιούνται». Το ρητό που την συνοδεύει στις περισσότερες στιγμές της ζωής της είναι το «Τα πάντα συμβαίνουν για κάποιο λόγο» έτσι όσον αφορά την Εκπαίδευση και την Παιδεία θεωρεί πως πάντα πίσω από αυτές όλα έχουν κάποιον στόχο και όλα είναι θέμα κίνητρων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο email της mariannamanwlopoulou@gmail.com και στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here