Θέμα: «Παράταση προθεσμίας καταχώρισης δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των με αριθμ. 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019), 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/7-2- 2020), και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/5-2-2020) Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.»

Σχετ: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 38187/Ε1/17/3/2020 έγγραφο με θέμα «Χρονοδιάγραμμα καταχώρισης δικαιολογητικών ομάδων κλάδων των υποψήφιων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των με αριθμ. 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019), 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/7-2-2020), και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/5-2-2020) Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.»

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που έχουν διαμορφωθεί, στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, παρατείνεται η ορισθείσα με το ως άνω σχετικό προθεσμία καταχώρισης δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ έως την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020. Οι επιμέρους προθεσμίες για την καταχώριση των δικαιολογητικών υποψηφίων ομάδων κλάδων δεν είναι αποκλειστικές, παρακαλούμε, όμως, για την κατά το δυνατό τήρησή τους. Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού κας Σ. Ζαχαράκη 3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Α/θμιας Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής 4. Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού ΠΕ & ΔΕ 5. Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Α΄ 6. Δ/νση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, Τμ Α’ & Β’

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σοφία Ζαχαράκη

Πηγή https://www.minedu.gov.gr/news/44500-30-03-2020-paratasi-prothesmias-kataxorisis-dikaiologitikon-ton-ypopsifion-ekpaideftikon-meso-ton-prokirykseon-asep

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here