Κεραμέως: Επιπλέον κονδύλια για την εκπαίδευση λόγω κορονοϊού

0
72

Κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή νομοσχέδιο που περιλαμβάνει δύο διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 

Με την πρώτη, που εντάχθηκε ως  Άρθρο 10: Ενισχύονται οι πιστώσεις για την πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, για την ομαλή λειτουργία εκπαιδευτικών δομών τη σχολική χρονιά 2020-2021, μέσω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα πρόσθετα κονδύλια αυτά είναι ύψους έως 118 εκ. ευρώ – επιπλέον των πρόσθετων κονδυλίων έως 200 εκ. ευρώ για προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού που προβλέφθηκαν με το Ν 4722/ΦΕΚ 177 Α’/15-9-2020. Τα κονδύλια αυτά προβλέφθηκαν για τη φετινή σχολική χρονιά, δεδομένων και των αυξημένων αναγκών λόγω του κορονοϊού.

Η δεύτερη αφορά στις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών που θα γίνονται Σάββατο

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο :

Με την αξιολογούμενη διάταξη αυξάνονται οι πόροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες που μπορεί να ανακύψουν, λόγω της πανδημίας COVID-19, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ιδίως για την υλοποίηση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η δαπάνη που μπορεί να πραγματοποιηθεί για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., σε βάρος της οικείας Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄189), αυξάνεται από ογδόντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (85.500.000) ευρώ σε εκατόν τριάντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες (132.768.000) ευρώ για το έτος 2020, καθώς και από εξήντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες (62.640.000) ευρώ σε εκατόν τριάντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες (133.542.000) ευρώ για το έτος 2021. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονται οι επιπλέον πόροι που απαιτούνται για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για την παροχή κάθε μορφής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

πηγή: alfavita.gr

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here