Η Μαρία Ντάβου στην 3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Εναλλακτικής Εκπαίδευσης

Η Μαρία Ντάβου (ΒΑ, DELTA, MA, PhD ABD) είναι γλωσσολόγος, εκπαιδευτικός και ερευνήτρια. O τομέας της έρευνας της είναι η Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας. Έχει περισσότερα από τριάντα χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία, την Εκπαίδευση Καθηγητών και την Παιδαγωγική στην Ελλάδα, την Αγγλία και τις ΗΠΑ. Είναι προσκεκλημένη ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια και σύμβουλος σε σχολεία, εκδοτικούς … Continue reading Η Μαρία Ντάβου στην 3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Εναλλακτικής Εκπαίδευσης