Η Όλγα Γιώτη στην 3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Εναλλακτικής Εκπαίδευσης

Η Όλγα Γιώτη είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με κατεύθυνση Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός, εμψυχώτρια θεάτρου καιθεατρικού παιχνιδιού και youth trainer σε προγράμματα erasmus+. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια θεατρικού παιχνιδιού του Εθνικού Θεάτρου, της Σχολής Παιδαγωγικής Θεάτρου και Θεατρικού Παιχνιδιού του κ. Λάκη Κουρεντζή και του Θεάτρου Παύσις και ολοκληρώνει … Continue reading Η Όλγα Γιώτη στην 3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Εναλλακτικής Εκπαίδευσης