Πριν τη γραφή…τί;

0
1899

%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b7
Τι πρέπει να κατακτήσει το παιδί πριν τη γραφή;

 • Αισθητικοκινητικά στοιχεια:
 • Απτικά και ιδιοδεκτικά:

Δίνουν πληροφορίες όσον αφορά την λαβή του εργαλείου γραφής, της γόμας, της επιφάνειας και του μέσου γραφής.

Διαφήμιση
 • Οπτικά:

Επιτρέπει την σάρωση της γραμμής, διατήρηση της οπτικής αναζήτησης, και εστίαση σε σταθερό κείμενο και σχηματισμό των γραμμάτων.

 • Κιναίσθηση:

Παρέχει επανατροφοδότηση σχετικά με την έκταση, το βάρος και την κατεύθυνση της κίνησης, επιτρέποντας κατάλληλη πίεση στο μολύβι και κατευθύνοντας το εργαλείο γραφής.

 • Σταθερότητα σχήματος:

Καθιστά ικανό το παιδί να διακρίνει ανάμεσα στους αριθμούς, τα γράμματα, και τις λέξεις που μοιάζουν.

 • Θέση στον χώρο:

Επηρεάζει την τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των γραμμάτων, των λέξεων και των αριθμών, την τοποθέτηση των γραμμάτων πάνω και ανάμεσα στις γραμμές, και την χρησιμοποιήση καταλλήλως των περιθωρίων.

 • Οπτικό κλείσιμο:

Καθιστά ικανό το παιδί να ορίσει ποιά γράμματα έχουν σχηματιστεί πλήρως .

 • Νευρομυικά στοιχεία:
 • Μυικός τόνος:

Επιτρέπει την διατήρηση του παιδιού σε όρθια θέση, καθώς και την σταθερότητα και κινητικότητα του άνω άκρου.

 • Δύναμη:

Το παιδί πρέπει να έχει τη δυνατότητα μιας σταθερής σύλληψης και θέσης του εργαλείου γραφής κατά τη διάρκεια του χρόνου.

 • Στασικός έλεγχος:

Επηρεάζει την ικανότητα του παιδιού να κάνει ορθοστατικές προσαρμογές κατά την γραφή σε διάφορες θέσεις.

 • Κινητικά στοιχεία:
 • Πέρασμα της μέσης γραμμής του σώματος:

Βοηθάει στην γραφή σε ένα οριζόντιο επίπεδο διασχίζοντας τη μέση γραμμή του σώματος χωρίς διακοπή ή διάσπαση της προσοχής.

 • Αμφίπλευρη οργάνωση:

Δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να χρησιμοποιήσει συμμετρικές και ασύμμετρες κινήσεις του χεριού, έτσι ώστε να κρατάει το εργαλείο γραφής και να σταθεροποιεί το χαρτί.

 • Πλευρίωση:

Επιτρέπει την κυριαρχία και σταθερότητα του ενός χεριού για την γραφή.

 • Πράξη:

Επηρεάζει την ικανότητα σχεδίασης, ακολουθίας και εκτέλεσης της μορφής των γραμμάτων και προετοιμάζει για την δημιουργία των λέξεων.

 • Λεπτός συντονισμός και ιδιαίτερα στους χειρισμούς της άκρας χείρας:

Παρέχει την κινητικότητα του μολυβιού από την παλάμη στα δάχτυλα, προσαρμόζοντας τον άξονα του μολυβιού στα δάχτυλα για γράψιμο (κάθετη μετατόπιση) και στροφή του μολυβιού για σβήσιμο (σύνθετη περιστροφή).

 • Οπτικοκινητικός συντονισμός:

Eπιδρά στην ικανότητα αναπαραγωγής γραμμάτων και αριθμών με ακρίβεια, του χρωματίσματος εντός ορίων ενός πλαισίου και της ιχνηλασίας.

Πηγή: Occupational Therapy for children, J. Case-Smith, A.S. Allen, P.N. Pratt
https://www.facebook.com/myergoonline/

Διαφήμιση